wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zakupów w sklepie internetowym La Maison. Sklep jest prowadzony przez firmę La Maison Marta Kaufman zarejestrowaną w Łodzi, zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.la-maison.pl w formie umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Klientem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.

 3. Złożenie zamówienia na stronie www.la-maison.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w regulaminie sklepu La Maison.

Składanie zamówienia

 1. Zamówienie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Kupujący składając zamówienie może dokonać rejestracji, podając wymagane dane osobowe, takie, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres @-mail. Kupujący poprzez nadany login i hasło jest identyfikowany przez system sklepu. Rejestracja na stronie sklepu nie jest wymagana do złożenia zamówienia.

 3. Dane podawane przez Kupującego są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby ewidencyjne i marketingowe sklepu La Maison i nie są udostępniane osobom trzecim. Zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883) oraz zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. Nr 13, poz.1204) Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych swoich Klientów. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany i wykasowania.

 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia, gdy formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo lub istnieją wątpliwości co do wiarygodności Kupującego.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego z powodu udostępnienia loginu i hasła do sklepu osobom trzecim.

Anulowanie zamówienia

 1. Do momentu wysyłki towaru Kupujący ma możliwość wycofania złożonego zamówienia. Informację o rezygnacji należy wysłać mailem na adres: biuro@la-maison.pl lub zgłosić telefonicznie. W ten sam sposób można również dokonać zmian w złożonym zamówieniu.

Polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie La Maison są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT. Na życzenie Kupującego Sprzedający może wystawić Rachunek.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, usuwania i wprowadzania do oferty nowych towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednak cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego i nie ulega zmianie.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie sklepu to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Kupujący może poprosić o dodatkowe zdjęcia czy informacje, jeśli opis na stronie sklepu jest dla niego niewystarczający do podjęcia decyzji o zakupie.

 2. Wszystkie zdjęcia, pliki graficzne zawarte na stronie sklepu La Maison są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela strony.

Płatność

Kupujący dokonuje płatności po bezpośrednim przekierowaniu na swoje konto bankowe przy pomocy systemu płatności Payezzy lub poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedającego podany w podsumowaniu zamówienia. 
 

Wysyłka

 1. Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania się wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, chyba, że towar jest oznaczony jako „Towar na zamówienie” lub „Sprawdź dostępność”. Wtedy termin dostawy jest ustalany indywidualnie.

 2. Czas realizacji dostawy do Klienta wynosi do 5 dni roboczych i jest uzależniony od formy wysyłki, jaką wybierze Kupujący. Sprzedający wysyła zamówione towary za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub Paczkomatów InPost. Istnieje również możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru w Łodzi, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu miejsca i terminu. Warunkiem odbioru osobistego jest dokonanie przedpłaty przez Kupującego przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. 

 3. Kupujący jest zobowiązany do ceny towaru doliczyć koszt transportu, według cennika podanego w zamówieniu przy wyborze konkretnej formy wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego). Jeśli koszt transportu nie będzie doliczony i nie będzie indywidualnych ustaleń w tej kwestii, Sprzedający ma prawo nie zrealizować zamówienia.

 4. W trosce o bezpieczeństwo towarów w czasie transportu, Sprzedający pakuje je w paczki, zabezpiecza m.in. folią bąbelkową, styropianem, dokładając wszelkiej staranności, aby zakupione towaru dotarły do Kupującego w nienaruszonym stanie. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera lub listonosza. O zaistniałej sytuacji należy natychmiast poinformować Sprzedającego.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki, zagubienie przesyłki oraz za uszkodzenia w trakcie transportu powstałe nie z winy Sprzedającego.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.  

 2. Warunkiem dokonania odstąpienia jest wysłanie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu na adres mailowy biuro@la-maison.pl. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. Sprzedający również ustala z Kupującym formę i adres zwrotu towaru.

 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu. Towar powinien być w nienaruszonym stanie i nie może nosić śladów użytkowania. Kupujący powinien go zapakować dochowując dbałości, żeby towar nie został zniszczony podczas transportu.
  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu należność w wysokości ceny zakupu towaru powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedającego do Kupującego. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru do siebie inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty wysyłki) do Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W tym celu Kupujący przesyła na adres biuro@la-maison.pl opis wad i niezgodności towaru. Podstawą przyjęcia reklamacji są zdjęcia przesłane przez Kupującego.

 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce Sprzedający rozpatruje tylko na podstawie protokołu szkody, spisanego przez Kupującego w obecności kuriera lub listonosza.

 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji, poinformuje Kupującego o stanie realizacji reklamacji na adres mailowy Kupującego.

 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki pełnowartościowego towaru, zgodnego z zamówieniem Kupującego, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. 

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory dotyczące umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość poprzez sklep La Maison strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed Sądem zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

 

 

 


Przejdź do strony głównej